Στον Άρειο Πάγο φέρνει η πλευρά της χήρας του Γ. Τράγκα Μαρία Καρρά το θέμα της δέσμευσης της περιουσίας της από την Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, που διατηρήθηκε σε ισχύ με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών που απέρριψε σχετικό αίτημά της.

Όπως είχε γράψει το dikastiko.gr, η Μαρία Καρρά, δια του συνηγόρου της Θόδωρου Μαντά, είχε προαναγγείλει πως θα ασκήσει ένδικα μέσα κατά του βουλεύματος τόσο για το “περιεχόμενο όσο και για τον χρόνο έκδοσης” αφού μεταξύ της εισαγγελικής πρότασης και του βουλεύματος μεσολάβησε μια εργάσιμη μέρα: “Αποστερήθηκε το δικαίωμα να αμφισβητήσει και να αντικρούσει την εισαγγελική πρόταση”, είχε πει τότε ο κ. Μαντάς. Όπερ και εγένετο.

«Δεν έχω μέσα βιοπορισμού»

Η προσφεύγουσα, χήρα του εκδότη Γιώργου Τράγκα, βρίσκεται σε καθεστώς ανεπανόρθωτης βλάβης καθώς δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και έχει αποστερηθεί κάθε πηγή εισοδήματος. Ζητεί δε «να μου επιτραπεί η εκμετάλλευση των ακινήτων ιδιοκτησίας μου, σε τρόπο ώστε να διασφαλίζεται καταρχήν η επιβίωση μου και εν συνεχεία η συντήρησή τους, ελλειπόντων σε κάθε περίπτωση έτερων πόρων εισοδήματος, στερούμαι πλήρως εισοδημάτων, μη δυνάμενη να αντεπεξέλθω ακόμη και στις βασικές ανάγκες της καθημερινότητας (ενοίκιο κατοικίας μου, λογαριασμοί κλπ), πολλω δε μάλλον στις οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του Δημοσίου (ΕΝΦΙΑ, ΔΟΥ κλπ) ή της συντήρησης της ακινήτου περιουσίας ιδιοκτησίας μου. Ως εκ τούτου, η κατάσταση στην οποία έχω ήδη περιέλθει, από οικονομικής απόψεως, μη διαθέτουσα οικονομικούς πόρους και αποκλειόμενη πλήρως από κάθε οικονομικό στοιχείο, με βεβαιότητα ήδη προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη στο πρόσωπό μου, «απαγορεύοντας» ουσιαστικά ακόμη και αυτή καθ’ εαυτή την επιβίωσή μου.

Το δε μέγεθος της βλάβης την οποία ήδη υφίσταμαι και ο χαρακτηρισμός της ως ανεπανόρθωτης, αποδεικνύεται και μόνο εκ του λόγου της πλήρους οικονομικής μου δεσμεύσεως-περιορισμού-απαγορεύσεως, χωρίς μάλιστα να πιθανολογείται καν η ύπαρξη έτερων εισοδημάτων μου, τα οποία σε κάθε περίπτωση, δεν υφίστανται, όπερ ισχυρίζομαι ήδη από της καταθέσεως της προσφυγής μου. Δια της μεταχειρίσεώς μου δε αυτής διακυβεύεται η επιβίωσή μου και μετά βεβαιότητας προσβάλλεται κατάφωρα η προσωπικότητα και η αξιοπρέπειά μου, καταπατούμενων αδιαμφισβήτητα των συνταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων στον βιοπορισμό και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια από κοινού με τις διατάξεις των άρθρων της ΕΣΔΑ και τις διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι οποίες προβλέπουν και αφορούν στην προστασία του ατόμου και δη στην προάσπιση της αξιοπρέπειάς του και την διασφάλιση της διαβίωσής-βιοπορισμού του».

Πηγή: dikastiko.gr

Facebook Comments