Η πρόσφατη έκθεση της Axia Research για τις ελληνικές τράπεζες επικεντρώθηκε στις ανησυχίες των επενδυτών σε σχέση με την αύξηση του περιθωρίου δανεισμού και του όγκου έναντι της πιθανής υποβάθμισης της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων.

Ωστόσο, ένα νέο ζήτημα προέκυψε μέσω πρόσφατων αναφορών στον Τύπο καθώς το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB), η ρυθμιστική αρχή που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) στην ΕΕ, λέγεται ότι ασκεί πίεση στις τράπεζες να επιταχύνουν τις εκδόσεις MREL για την επίτευξη του μη δεσμευτικού στόχου του 2022. Αυτό, επισημαίνει η Axia, έρχεται σε μια πολύ ατυχή στιγμή που το κόστος των εκδόσεων έχει αυξηθεί, και είναι πολύ σημαντικό για τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες πρέπει να εκδώσουν σημαντικά ποσά χρέους MREL.

Ως εκ τούτου, σε νέα της έκθεση, η Axia αναλύει: (α) την τρέχουσα κατάσταση του τοπίου των MREL στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της δυναμικής των πρόσφατων εκδόσεων, (β) τη θέση και τις απαιτήσεις MREL των ελληνικών τραπεζών, (γ) τη διαδρομή χρηματοδότησης που θα ακολουθήσουν οι ελληνικές τράπεζες για να ικανοποιήσουν αυτές τις απαιτήσεις και (δ) τον αντίκτυπο του υψηλότερου κόστους έκδοσης στην κερδοφορία.

Με βάση την ανάλυσή της, η Axia σημειώνει ότι η έκδοση MREL μειώθηκε κατά 16% σε ετήσια βάση, ενώ το μέσο κουπόνι αυξήθηκε +196 μονάδες βάσης. Αυτή αύξηση αντανακλά το 40% υψηλότερο spread των κρατικών ομολόγων, με το υπόλοιπο να αποδίδεται στον κίνδυνο των τραπεζών. Επομένως, οι μελλοντικές εκδόσεις θα είναι σημαντικά πιο ακριβές για όλες τις τράπεζες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών της Ελλάδας.

Το συμπέρασμα του οίκου είναι πως, αναγνωρίζει ότι το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας πρέπει να καλύψει κάποια σημαντική απόσταση, αν και υπάρχουν μερικά μετριαστικά μέσα, όπως η μεγαλύτερη περίοδος εφαρμογής, καμία απαίτηση μειωμένης εξασφάλισης και η εγχώρια νομοθεσία που επιτρέπει ορισμένες καταθέσεις εντός του MREL. Η Axia εκτιμά ότι το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας θα φτάσει το 27% MREL, συμπεριλαμβανομένων 9 δισ. ευρώ νέων εκδόσεων, έως το 2025.

Το stress test που διενήργησε η Axia δείχνει ότι μια παράλληλη αύξηση κατά 200 μονάδες βάσης στη χρηματοδότηση θα μείωνε τους δείκτες RoCET1 και RoTE των ελληνικών τραπεζών κατά 81-120 μονάδες βάσης και 36-66 μονάδες βάσης αντίστοιχα, με τις τιμές στόχους για τις τραπεζικές μετοχές να μειώνονται κατά 6-14%, σε σχέση με τις τρέχουσες που είναι τα 1,6 ευρώ για την Alpha Bank με περιθώριο ανόδου 78%, τα 1,6 ευρώ για την Eurobank επίσης με περιθώριο ανόδου 77%, τα 5,2 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα με περιθώριο ανόδου 55% και τα 2,2 ευρώ από 1,16 ευρώ για την Πειραιώς πριν με περιθώριο ανόδου 95%.

Κατά την άποψη της Axia, αυτό μειώνει αυτόν τον κίνδυνο και αφήνει πολλά ανοδικά περιθώρια ανόδου στις τιμές-στόχους. Για αυτόν τον λόγο, διατηρεί τη σύσταση Buy και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.Πιο αναλυτικά, όπως σημειώνει η Axia, η χρηματοδότηση (wholesale) γίνεται μια επιπλέον ανησυχία των επενδυτών καθώς αυξάνονται τα επιτόκια. Οι επενδυτές εξακολουθούν να είναι δύσπιστοι σχετικά με τη σύνδεση των υψηλότερων επιτοκίων έναντι της επιδείνωσης της ποιότητας του ενεργητικού. Επιπλέον, η πρόσφατη διεύρυνση των spreads χρηματοδότησης των τραπεζών πρόσθεσε μια νέα ανησυχία σε αυτή την εξίσωση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το SRB, στοχεύει να πιέσει τις τράπεζες της ΕΕ να επιταχύνουν τα σχέδιά τους για MREL, προκειμένου να επιτύχουν τους μη δεσμευτικούς στόχους τους για το έτος 2022.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν να καλύψουν πολύ έδαφος σε επίπεδο MREL, αλλά υπάρχουν ορισμένου ελαφρυντικοί παράγοντες. Η παρουσία του SRB είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις τράπεζες της Ελλάδας, που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες αύξησης MREL μεταξύ των τραπεζών της ΕΕ. Η Axia εκτιμά ότι το έλλειμμα είναι 10,2 δισ. ευρώ ασύμφωνα με τα στοιχεία του α’ εξαμήνου του 2022. Υπολογίζει ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες απαιτούν σταδιακές εκδόσεις 9 δισ. ευρώ για να φτάσουν σε μέσο όρο 27% μέχρι το 2025. Αυτό μπορεί να ακούγεται τρομακτικό, αλλά υπάρχει μια πληθώρα ελαφρυντικών παραγόντων, όπως τονίζει, όπως: η μεγαλύτερη περίοδος υλοποίησης έναντι των άλλων τραπεζών στην ΕΕ που προβλέπει βραχυπρόθεσμες “ευκαιριακές” εκδόσεις, η δυνατότητα χρήσης επιλεγμένων καταθέσεων με MREL και τα private placements.

Σύμφωνα με την Axia, οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να επικεντρωθούν στο MREL, να αντικαταστήσουν το T2 που έχει κάνει phase-out, αλλά να μην προσθέσουν τίτλους AT1 εκτός εάν ομαλοποιηθεί το κόστος χρηματοδότησης. Όπως εκτιμά, οι τράπεζες στοχεύουν να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος του κενού MREL μέσω των κερδών και των εκδόσεων MREL, ενώ θα επικεντρωθούν επίσης στην αντικατάσταση των Tier 2. Εκτιμά ότι το δυνητικό κόστος εκδόσεων AT1 εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από το κόστος μετά φόρων των ιδίων κεφαλαίων, αλλά οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να ακολουθήσουν αυτές της ΕΕ και να αποφασίσουν να μην εκδώσουν τέτοια μέσα μεσοπρόθεσμα. Κατά την άποψη της Axia, η Εθνική Τράπεζα θα μπορούσε να είναι η μόνη τράπεζα της ΕΕ που θα ενισχύσει τους τίτλους T2, προκειμένου να βελτιστοποιήσει τα κεφάλαιά της και να μειώσει το CET1 μέσω πληρωμών μερισμάτων.

Κούρταλη Ελευθερία

Facebook Comments