Στο 3% διαμορφώνονται τα επιτόκια μετά την ανακοίνωση της Τράπεζας της Αγγλίας κατά 0,75%. Τα στεγαστικά δάνεια μεταβλητού επιτοκίου/θα αυξηθούν κατά περίπου 40 £/μήνα (480 £/έτος) ανά 100.000 £ δανείου.

Αυξάνοντας το βασικό της επιτόκιο κατά 0,75%, η Τράπεζα της Αγγλίας λέει ότι αγνόησε τον αναμενόμενο αποπληθωριστικό αντίκτυπο της φθινοπωρινής δήλωσης του Jeremy Hunt για αύξηση της φορολογίας και μείωση των δαπανών σε ένα δεκαπενθήμερο.

Η Τράπεζα της Αγγλίας ποσοτικοποιεί την τρέχουσα ύφεση ως σχετικά “ρηχή”. Αναμένει ότι το ΑΕΠ ή το εθνικό εισόδημα θα μειωθεί κατά ¾ της ποσοστιαίας μονάδας το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους

Facebook Comments