Νέα τεχνολογία για τη διαχείριση και εποπτεία των δικτύων διανομής φυσικού αερίου, καθώς και την προληπτική έρευνα διαρροών, πρόκειται να θέσει σε εφαρμογή η Italgas στα δίκτυα που διαχειρίζονται σήμερα οι θυγατρικές της εταιρείες (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΕΔΑ και ΕΔΑ ΘΕΣΣ).

Πρόκειται για την τεχνολογία του Picarro Surveyor που παρουσιάστηκε σήμερα από εκπροσώπους της ΔΕΠΑ Υποδομών – η οποία πρόσφατα εντάχθηκε στον Όμιλο της Italgas, – στα στελέχη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Ο Όμιλος Italgas έχει υιοθετήσει την τεχνολογία Picarro από το 2018 για την εποπτεία περίπου 75.000 χιλιομέτρων δικτύων φυσικού αερίου που διαχειρίζεται στην Ιταλία. Η ΔΕΠΑ Υποδομών στοχεύει στην εισαγωγή του ίδιου συστήματος ελέγχου των 7.500 χιλιομέτρων δικτύων που διαχειρίζονται σήμερα οι θυγατρικές της εταιρείες (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΕΔΑ και ΕΔΑ ΘΕΣΣ).

Το σύστημα τοποθετείται σε ειδικά οχήματα τα οποία είναι εξοπλισμένα με συσκευές προσδιορισμού της ταχύτητας και της κατεύθυνσης του ανέμου, ενώ είναι επίσης διαθέσιμο σε μορφή “σακιδίου πλάτης” για την πεζή ανίχνευση ενδεχόμενων διαρροών σε περιοχές όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων. Οι συσκευές ανιχνεύουν την παρουσία μεθανίου και αιθανίου στην ατμόσφαιρα, προδιορίζοντας γρήγορα και με ακρίβεια τη θέση της πιθανής διαρροής χωρίς να είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί η ακριβής όδευση του υπόγειου αγωγού.

Η Barbara Morgante, CEO της ΔΕΠΑ Υποδομών, τόνισε πως η τεχνολογική καινοτομία είναι ένας από τους πυλώνες στους οποίους βασίζεται το αναπτυξιακό σχέδιο στην Ελλάδα. “Στόχος μας είναι να παρέχουμε στη χώρα υποδομές διανομής προηγμένης τεχνολογίας, υποστηρίζοντας την επίτευξη των στόχων κατάργησης της χρήσης άνθρακα και λιγνίτη που έχει θέσει η ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς στόχους. Επέκταση του υφιστάμενου δικτύου, πρόσβαση σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται ακόμη με έξυπνα και ευέλικτα δίκτυα, ενισχύοντας την ανάπτυξη ανανεώσιμων αερίων. Αυτοί είναι οι κύριοι στόχοι που σκοπεύουμε να επιτύχουμε στην Ελλάδα, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία και ενισχύοντας την περαιτέρω ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας”.

Facebook Comments