Η UBS αναμένει σημαντική επιβράδυνση της ανάπτυξη της Ελλάδας το 2023 στο 2,5% πριν ανακάμψει στο 3,25% το 2024 χάρη στην απορρόφηση των κεφαλαίων του RRF και τη βελτίωση των οικονομικών των νοικοκυριών, ενώ εκτιμά πως η χώρα θα επιστρέψει στα πρωτογενή πλεονάσματα το επόμενο έτος και εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος θα υποχωρήσει στο 152% του ΑΕΠ έως το 2024.

Πάντως, όπως τονίζει, λόγω του εκλογικού έτους 2023 η αναβάθμιση της χώρας είναι δύσκολο να συμβεί πριν το δεύτερο μισό του επόμενου έτους το νωρίτερο.

Όπως σημειώνει, η στάση της παραμένει εποικοδομητική για τη χώρα μας και για αυτό αναβάθμισε την εκτίμησή της για την ανάπτυξη φέτος (στο 6,4% από 5,7%) πριν, αντανακλώντας δύο παράγοντες. Πρώτον, η ισχυρότερη διαδοχική αύξηση του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του 2022 (1,2% σε τριμηνιαία βάση) συνεπάγεται μεταφορά ανάπτυξης 620 μονάδων βάσης. Δεύτερον, τα εισερχόμενα δεδομένα για το τρίτο τρίμηνο παρέμειναν αρκετά ισχυρά: τόσο η βιομηχανική παραγωγή όσο και οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν τον Ιούλιο-Αύγουστο έναντι του δεύτερου τριμήνου (3,5% και 1,6% αντίστοιχα), και οι ταξινομήσεις αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 24% το τρίτο τρίμηνο.

Το ίδιο μήνυμα μεταφέρεται και από τα ετήσια στοιχεία: ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 50,1% ετησίως τον Ιούλιο-Αύγουστο (β’ τρίμηνο 44,7% ετησίως) και η πιστωτική επέκταση επίσης επιταχύνθηκε (6,1% ετησίως τον Σεπτέμβριο έναντι 4,2% ετησίως τον Ιούνιο).

Ωστόσο, όπως σημειώνει η UBS, τα διαθέσιμα δεδομένα για το τέταρτο τρίμηνο δείχνουν μια διολίσθηση της δυναμικής: η επιχειρηματική εμπιστοσύνη υποχώρησε απότομα στα επίπεδα των αρχών του 2021 και οι PMI έχουν επίσης μειωθεί.

Πλέον προβλέπει ανάπτυξη κοντά στο 2,5% του ΑΕΠ το 2023 – σε μεγάλο βαθμό λόγω της στασιμότητας στην Ευρωζώνη καθώς τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν πως μία ασθενέστερη κατά 1% αύξηση του ΑΕΠ της Ευρωζώνης θα μείωνε την ελληνική οικονομική ανάπτυξη κατά 1-1,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Ωστόσο, η UBS προβλέπει ανάκαμψη στο 3,5% το 2024, τονίζοντας πως υπάρχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διατήρηση της ανάπτυξης.

Πρώτον, η Ελλάδα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο απορρόφησης των κονδυλίων του RRF βασιζόμενη στο πρόγραμμα Greece 2.0. Δεύτερον, ενώ τα ελληνικά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν συμπίεση του εισοδήματος από τον υψηλό πληθωρισμό, υπάρχουν ορισμένοι ελαφρυντικοί παράγοντες το 2023: α) το ισχυρό σημείο εκκίνησης στην αγορά εργασίας (η απασχόληση είναι η υψηλότερη από τις αρχές του 2011), β) τη συνεχιζόμενη δημοσιονομική στήριξη (το σχέδιο προϋπολογισμού προϋποθέτει 13 δισ. ευρώ ή περίπου 5,7% του ΑΕΠ για στήριξη ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου – που καταβάλλεται από το Πράσινο Ταμείο Μετάβασης – και 2% του ΑΕΠ για μέτρα διακριτικής ευχέρειας), γ) 7% προγραμματισμένες αυξήσεις στις συντάξεις, δ) πιθανή αύξηση του κατώτατου μισθού τον Μάιο του 2023 (μετά από αύξηση 10% σε δύο στάδια το 2022), και ε) τα νοικοκυριά εξακολουθούν να έχουν συσσωρευμένες αποταμιεύσεις περίπου 10% του ΑΕΠ σε καταθέσεις (από την πανδημία).

Κατά τη UBS o πληθωρισμός είναι πιθανό να κορυφώθηκε τον Σεπτέμβριο και εκτιμά ότι θα μειωθεί γρήγορα από περίπου 10% κατά μέσο όρο το 2022 σε περίπου 4% το 2023 και στη συνέχεια στο 2% το 2024.

Παράλληλα, όπως αναφέρει, η εκτέλεση του προϋπολογισμού παραμένει πολύ ισχυρή: το πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο κατέγραψε μικρό πλεόνασμα 37 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο, υπεραπόδοση κοντά στα 6 δισ. ευρώ (3% του ΑΕΠ) έναντι του στόχου (το 82% εξηγείται από υψηλότερους φόρους). Ένα μεγάλο μέρος της υπεραπόδοσης των φορολογικών εσόδων προέρχεται από τον ΦΠΑ και τους φόρους εισοδήματος.

Η τρέχουσα εκτέλεση με το χαμηλότερο ποσοστό επιδοτήσεων ενέργειας για τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο αυξάνει την πιθανότητα το πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμα να είναι χαμηλότερο από τον στόχο της κυβέρνησης για -1,7% του ΑΕΠ, τονίζει η UBS ενώ επισημαίνει πως η ελληνική κυβέρνηση προβλέπει ότι το πρωτογενές ισοζύγιο θα κινηθεί σε πλεόνασμα 0,7% του ΑΕΠ το 2023. “Ο βασικός κίνδυνος, κατά την άποψή μας, είναι ότι δεν υπάρχει μεγάλος δημοσιονομικός χώρος (1 δισ. ευρώ) για να καλύψει τη ζήτηση πρόσθετων δαπανών/ή έλλειμμα εσόδων”, τονίζει η UBS, προσθέτοντάς πως εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος θα μπορούσε να μειωθεί στο 159% του ΑΕΠ το 2023 μετά το 167% του ΑΕΠ το 2022.

Για το 2024, προβλέπει ότι η Ελλάδα θα επιστρέψει σε επίπεδο πρωτογενούς πλεονάσματος περίπου 1,5% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος θα μειωθεί περαιτέρω στο 152% του ΑΕΠ. Το επόμενο ορόσημο για τις αγορές είναι η χρονική στιγμή μιας πιθανής αύξησης της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα. Κατά την UBS, δεδομένου ότι έως το καλοκαίρι θα διεξαχθούν εκλογές στη χώρα, οποιαδήποτε αναβάθμιση αξιολόγησης θα μπορούσε να συμβεί το νωρίτερο το δεύτερο εξάμηνο του 2023.

 

Κούρταλη Ελευθερία

Facebook Comments