Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της έκδοσης του νέου senior preferred ομολόγου, της Εθνικής Τράπεζας, με την τράπεζα να αντλεί 200 εκατ. στερλίνες και το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο  8,75%. Οι συνολικές προσφορές διαμορφώθηκαν στις 230 εκατ. στερλίνες.

Ειδικότερα, ο τίτλος είναι τύπου 4.5NC3.5, δηλαδή διάρκειας 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 3,5 έτη, με λήξη στις 2 Ιουνίου του 2027.

Τη διαδικασία της έκδοσης είχε αναλάβει να “τρέξει η Goldman Sachs ως μοναδικός bookrunner, ενώ το ομόλογο θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου. Aναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την S&P.

Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities), MREL.

Ο λόγος που η έκδοση έγινε σε στερλίνες είναι ότι υπήρχε ουσιαστικά εξασφαλισμένη ζήτηση για αυτόν τον τίτλο στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ η Εθνική εκμεταλλευέται τη δυνατότητα hedging σε ευρώ, με τη σχετική συναλλαγματική μετατροπή να ειναι ευνοϊκή για την τράπεζα σε ότι αφορά το κόστος δανεισμού.

Νωρίτερα:

Στην έκδοση νέου senior preferred ομολόγου, διάρκειας 4,5 ετών, προχωρά η Εθνική Τράπεζα, με στόχο την άντληση 200 εκατ. στερλινών, με τα βιβλία προσφορών να έχουν ανοίξει, με αρχικό επιτόκιο στην περιοχή του 8,75%.

Ειδικότερα, ο τίτλος είναι τύπου 4.5NC3.5, δηλαδή διάρκειας 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 3,5 έτη, με λήξη στις 2 Ιουνίου του 2027.

Τη διαδικασία της έκδοσης έχει αναλάβει να “τρέξει η Goldman Sachs ως μοναδικός bookrunner, ενώ το ομόλογο θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου. Aναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την S&P.

Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities), MREL.

Ο ενδιάμεσος στόχος που είχε θέσει η τράπεζα για το MREL ήταν στο 18,04% την 1η Ιανουαρίου του 2022 και έχει καλυφθεί καθώς στο 9μηνο διαμορφώθηκε στο 19,3%, ενώ έως το τέλος του 2025 – που είναι ο επόμενος και τελικός στόχος – είναι η κάλυψη των MREL να έχει φτάσει το 26,79% των στοιχείων του σταθμισμένου ενεργητικού (RWA).

Η Εθνική Τράπεζα πριν μόλις 10 ημέρες ειχε προχωρήσει στην έκδοση νέου 5ετους senior preferred ομολόγου, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7,5% και το κουπόνι στο 7,25%, ενώ η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ, από την έκδοση, τη στιγμή που οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,1 δισ. ευρώ με τη συμμετοχή πάνω από 100 θεσμικών επενδυτών.

Κούρταλη Ελευθερία

Facebook Comments