«Βαριές καμπάνες» από 1η Δεκεμβρίου σε όσες επιχειρήσεις δεν διαβιβάζουν τις αποδείξεις.
 

Facebook Comments