«Από 2015-2019 είχαμε μια χρεοκοπημένη χώρα που την διοικούσαμε με διαφάνεια» ανέφερε ο Χρ. Γιαννούλης.
 

Facebook Comments