Μείωση της συμμετοχή του στην Alpha Bank κάτω του 5% ανακοίνωσε ο μεγαλοεπενδυτής Τζον Πόλσον.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει χρηματιστηριακή ανακοίνωση, η Paulson & Co κατέχει από τις 30.11.2022 άμεσα 114.061.367 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν πλέον σε ποσοστό 4,86% επί του συνόλου.

Σημειώνεται ότι τον Μάιο του 2021 η Paulson Co κατείχε το 7,32% της Alpha Bank.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει “Η Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών (η ‘Εταιρεία’) ενημερώνει, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3556/2007, ότι κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης του κ. John A. Paulson την 5.12.2022, o τελευταίος κατέχει κατά την 30.11.2022, έμμεσα, μέσω της Paulson & CO INC., 114.061.367 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό κάτω του 5%, επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.”

Facebook Comments