Η Morgan Stanley τονίζει πως οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών έχουν υπεραποδώσει των ευρωπαϊκών και έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο φέτος, ωστόσο μετά την είδηση για τις αλλαγές που ζητά η κυβέρνηση έχουν πιεστεί έντονα και η M.S εκτιμά ότι είναι πιθανό να παραμείνουν υπό πίεση μέχρι να υπάρξει περαιτέρω σαφήνεια σχετικά με τις προτάσεις τις επόμενες εβδομάδες.

Όπως σημειώνει η αμερικάνικη τράπεζα, η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να εξετάζει τις εξής προτάσεις για τις ελληνικές τράπεζες: 1)τη στήριξη των στεγαστικών δανείων των ευάλωτων νοικοκυριών μέσω της επιδότησης του 50% της αύξησης στη μηνιαία δόση λόγω των υψηλότερων επιτοκίων, 2) μείωση στις αμοιβές και τις προμήθειες των τραπεζών, με την κυβέρνηση να έχει ζητήσει από τις τράπεζες να υποβάλουν προτάσεις για την περικοπή 12 κατηγοριών προμηθειών, και 3) αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων.

Η Morgan Stanley συζήτησε με τις ελληνικές τράπεζες για τον αντίκτυπο των παραπάνω μέτρων και κατέληξε στα εξής:

1) Στήριξη για τα στεγαστικά δάνεια: Με βάση προκαταρκτικές συζητήσεις, το πιθανό πρόγραμμα στήριξης των στεγαστικών δανείων θα στοχεύει σε ευάλωτα νοικοκυριά, παρόμοια με το πρόγραμμα Γέφυρα. Αυτό θα αφορά πιθανώς τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω των 21 χιλιάδων ευρώ ετησίως, με αυτήν την κατηγορία να αντιπροσωπεύει περίπου 1 δισ. ευρώ έκθεσης στα στεγαστικά σε επίπεδο τομέα (3,5% του συνόλου των στεγαστικών δανείων του κλάδου). Με βάση την αρχική εκτίμηση του 1 δισ. ευρώ, ο αντίκτυπος στα καθαρά κέρδη του 2023 από την επιδότηση του 50% της δόσης, θα ήταν μικρότερος από 1. Υποθέτοντας ότι η επιδότηση εφαρμόζεται στο σύνολο της έκθεσης σε στεγαστικά δάνεια των ελληνικών τραπεζών, ο αντίκτυπος θα αυξανόταν στο 9% περίπου των καθαρών κερδών του 2023. Τα στεγαστικά δάνεια αντιπροσωπεύουν μεταξύ 21%-25% του ακαθάριστου δανειακού χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα για τις ελληνικές τράπεζες.

2) Αμοιβές και προμήθειες: Οι αμοιβές αντιπροσωπεύουν το 20%-23% των συνολικών λειτουργικών εσόδων για τις ελληνικές τράπεζες (με βάση τις εκτιμήσεις της M.S για το 2023) και κυμαίνονται μεταξύ του 0,55%-0,68% του μέσου ενεργητικού. Δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με πιθανές αλλαγές στις προμήθειες, ωστόσο, κάθε 0,01% χαμηλότερη παραδοχή για τις αμοιβές ως ποσοστό του μέσου ενεργητικού υποδηλώνει περίπου 1% αντίκτυπο στα κέρδη των τραπεζών.

3) Υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων: Πρόσφατες συζητήσεις της Morgan Stanley με τις τράπεζες δείχνουν ότι το κόστος των καταθέσεων στην Ελλάδα είναι ακόμη χαμηλό και κάτω από 10%, και αναμένουν να αυξηθεί σε 50%-65% το 2023, με πιθανή αύξηση σε περίπου 80% έως το 2024. Κάθε 5% αύξηση του κόστους των καταθέσεων για το 2023 έχει ως αποτέλεσμα 1,5%-2% αντίκτυπο στις εκτιμήσεις για την κερδοφορία του 2023.

Κούρταλη Ελευθερία

Facebook Comments