Έλλειμμα ύψους 6,808 δισ. ευρώ εμφάνισε την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης, έναντι ελλείμματος 12.950 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 49.831 εκατ. ευρώ, από 42.059 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 53.490 εκατ. ευρώ, από 55.474 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021.

Facebook Comments