Την παύση των ενεργειών συγχώνευσης με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ανακοίνωση η Παγκρήτια Τράπεζα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η απόφαση του Δ.Σ. της Παγκρήτια ήρθε ως αποτέλεσμα της άρνησης της Συνεταιριστικής Χανίων να έλθει σε συνεννόηση για την εξέλιξη της εν λόγω διαδικασίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου για την παύση των ενεργειών συγχώνευσης με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

Η απόφαση αυτή οφείλεται στην άρνηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων να έλθει σε συνεννόηση με την Παγκρήτια Τράπεζα για την εξέλιξη της διαδικασίας συγχώνευσης”.

Facebook Comments