Σε ό,τι αφορά τα ελληνικά ομόλογα, όπως αναφέρει η Wood σε νέα της έκθεση, τα μοντέλα αποδόσεων των ομολόγων για τις βασικές χώρες της Ευρωζώνης σηματοδοτούν αύξηση του κόστους δανεισμού για τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, κάτι που έχει επηρεάσει και την Ελλάδα.

Ωστόσο, αναμένει ότι τα ελληνικά ομόλογα θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται σε χαμηλότερα spreads έναντι της Γερμανίας σε σχέση με την Ιταλία φέτος για τους ακόλουθους λόγους: λιγότερη πίεση πώλησης από την ΕΚΤ λόγω ποσοτικής σύσφιξης, τα οφέλη μιας πιθανής αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα φέτος και ένα καλύτερο προφίλ βιωσιμότητας του χρέους το οποίο γίνεται πλέον εμφανές.

Οι ανάγκες χρηματοδότησης υπολογίζονται από τον ΟΔΔΗΧ σε 15,4 δισ. ευρώ, το οποίο η Wood αξιολογεί ως εύκολα διαχειρίσιμο.

Κούρταλη Ελευθερία

Facebook Comments