Η Goldman Sachs δηλώνει “ταύρος” για τις τραπεζικές μετοχές και βλέπει περιθώρια για περαιτέρω άνοδο, δεδομένου ότι οι αποτιμήσεις παραμένουν σε μεγάλο discount.

Όπως τονίζει, βλέπει αρκετούς βραχυπρόθεσμους καταλύτες για τις ελληνικές τράπεζες, όπως ανακοινώσεις διανομής μερισμάτων (ενδεχομένως από την Εθνική/Eurobank το α’ τρίμηνο), πιθανές αναβαθμίσεις στο guidance εν μέσω ισχυρών μακροοικονομικών προοπτικών, κέρδη εσόδων από αυξήσεις επιτοκίων και συνεχιζόμενη πρόοδο στο μέτωπο των κεφαλαίων.

Μία ενδεχόμενη ανακοίνωση μερίσματος από την Εθνική/Eurobank το α’ τρίμηνο θα ενισχύσει τις προοπτικές επιστροφής στα μερίσματα και για τις Alpha/Πειραιώς (που σχεδιάζει να πληρώσει μέρισμα το α’ τρίμηνο του 2024) και θα επιβεβαιώσει ότι τα κεφαλαιακά αποθέματα είναι επαρκή για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Αν και η Goldman αναμένει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα επωφεληθούν από τις αυξήσεις επιτοκίων βραχυπρόθεσμα, τυχόν αρνητικές επιπτώσεις των μειώσεων επιτοκίων μεσοπρόθεσμα (δηλαδή πέρα από το γ’ τρίμηνο του 2024) είναι πιθανό να μετριαστούν από την αύξηση των εσόδων και των προμηθειών, καθώς και από την εξομάλυνση του κόστους του κινδύνου.

Με βάση τα παραπάνω, η Goldman Sachs δίνει αξιολόγηση buy για τις Πειραιώς/Εθνική Τράπεζα/Alpha Bank και ουδέτερη στη Eurobank και βλέπει περιθώρια ανόδου σε μέσο όρο της τάξης του 32%.

Για την Εθνική Τράπεζα δίνει τιμή-στόχο τα 5,20 ευρώ από 4,20μ ευρώ πριν με περιθώριο ανόδου 29%, για την Eurobank δίνει τιμή-στόχο το 1,40 ευρώ από 1,04 ευρώ πριν με περιθώριο ανόδου 22%, για την Alpha Bank δίνει τιμή-στόχο το 1,60 ευρώ από 1,19 ευρώ πριν με περιθώριο ανόδου 40% και για την Πειραιώς δίνει τιμή-στόχο τα 2,20 ευρώ από 1 ευρώ πριν με περιθώριο ανόδου 39%.

Κούρταλη Ελευθερία

Facebook Comments