Εποικοδομητική για τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών το 2023 παραμένει η Eurobank Equities, παρά την αβεβαιότητα σχετικά με τον αντίκτυπο των υψηλότερων επιτοκίων στην οικονομική ανάπτυξη και την ποιότητα του ενεργητικού, το ακόμη επισφαλές εξωτερικό περιβάλλον και το πιο δύσκολο πολιτικό περιβάλλον.

Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου ήταν ενδεικτικά αυτής της δυναμικής, με τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα (NII) να αυξάνονται κατά 10% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα κυρίως από τη διεύρυνση περιθωρίων (ταχύτερη ανατιμολόγηση των δανείων) και την αύξηση των δανείων που παρέμεινε ισχυρή (εξυπηρετούμενα δάνεια +12% σε ετήσια βάση), που οδήγησε σε αναβαθμίσεις στο guidance των διοικήσεων, στρώνοντας το έδαφος για επίτευξη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων RoTE >9% κατά μέσο όρο για το 2022-2023.

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα δ’ τριμήνου, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι θα αντανακλούν πολλούς θετικούς καταλύτες: 1) την ταχύτερη ανατιμολόγηση των δανείων έναντι των καταθέσεων, 2) την ακόμη ισχυρή αύξηση των δανείων, και 3) το σχετικά χαμηλό κόστος που σχετίζεται με το MREL (έναντι μελλοντικών δαπανών για εκδόσεις 8-10 δισ. ευρώ το 2023-2024).

Έτσι, η Eurobank Equities αναμένει ότι τα αποτελέσματα δ’ τριμήνου των ελληνικών συστημικών τραπεζών θα σηματοδοτήσουν την κορυφή των NII, αν και αναμένεται να καταγράψουν πολύ ισχυρή αύξηση και το 2023 (+14%). Εν τω μεταξύ, ο θερμότερος από το αναμενόμενο χειμώνας έχει αμβλύνει τους φόβους για κρίση φυσικού αερίου, ενώ οδήγησε σε χαλάρωση των τάσεων του πληθωρισμού, κάτι που προμηνύει θετικές τάσεις στην ποιότητα του ενεργητικού.

Αυξάνει έτσι σημαντικά τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το 2022, το 2023 και το 2024 στο 14%, 18% και 8%, αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη το ισχυρό γ’ τρίμηνο του 2022 και τις τελευταίες εξελίξεις (τάσεις NPEs, πιο επιθετική πορεία επιτοκίων, guidance των διοικήσεων κ.λπ.). Ενσωματώνει το επιτόκιο διευκόλυνσης καταθέσεων της ΕΚΤ στις 250 μονάδες βάσης για το 2023 (αφήνοντας περιθώριο για ένα υψηλότερο επίπεδο επιτοκίων), με την προκύπτουσα αύξηση των NII να υπερβαίνει την αντιστάθμιση του υψηλότερου κόστους που σχετίζεται με το MREL και την άνοδο του κόστους κινδύνου (κατά 5 μ.β. κατά μέσο όρο και στις 99-73 μ.β. το 2023-2024). Επίσης, σε ό,τι αφορά τα έσοδα από προμήθειες, προβλέπει ετήσια μέση αύξηση 2,2% το 2022-2024, έπειτα από τις πρωτοβουλίες των ελληνικών τραπεζών για μείωση των χρεώσεων προμηθειών.

Με βάση τα παραπάνω, η χρηματιστηριακή αυξάνει τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες, με βάση και τις αναβαθμίσεις στην κερδοφορία. Για την Alpha Bank αυξάνει την τιμή-στόχο στο 1,63 ευρώ από 1,5 ευρώ πριν, για την Εθνική στα 5,01 ευρώ από 4,58 ευρώ προηγουμένως και για την Πειραιώς στα 2,47 ευρώ από 2,02 ευρώ πριν, με σύσταση “Buy” και για τις τρεις.

Όπως τονίζει, οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών σημείωσαν αντίστοιχες επιδόσεις με αυτές της περιφέρειας το 2022 με απόδοση 11%, καθώς το sell-off μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ακολουθήθηκε από μια περίοδο risk-on. Έχοντας κερδίσει άλλο ένα 12% από τις αρχές του νέου έτους, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται πλέον με 0,55x TBV για το 2023 ως σύνολο (συμπεριλαμβανομένης της Eurobank) και εξακολουθούν να έχουν discount 22% έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Έτσι, το προφίλ κινδύνου-ανταμοιβής φαίνεται θετικό, δεδομένων των ακόμα πιεσμένων αποτιμήσεων, ιδίως εν όψει της συνεχιζόμενης βελτίωσης των θεμελιωδών τους θέσεων (και της συσσώρευσης κεφαλαίων), της επερχόμενης αποεπένδυσης των συμμετοχών του κράτους και της πιθανής επιστροφής της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα το 2023.

“Ως εκ τούτου, επαναλαμβάνουμε τις αξιολογήσεις buy για όλες τις τράπεζες που καλύπτουμε, με την επιφύλαξη ότι βραχυπρόθεσμα είναι πιθανό να παραμείνουν επιρρεπείς σε διακυμάνσεις στο επενδυτικό κλίμα, ειδικά εν όψει του βασικού κινδύνου για την Ελλάδα το 2023, δηλαδή τις εκλογές στο β’ τρίμηνο”, τονίζει η Eurobank Equities, προσθέτοντας πως η Alpha Bank αποτελεί πλέον την κορυφαία της επιλογή.

Κούρταλη Ελευθερία

Facebook Comments