Η Fitch Ratings ανακοίνωσε σήμερα ότι αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση (IDR) της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank σε ‘BB-‘ από ‘B+’ και το Viability Rating (VR) σε ‘bb-‘ από ‘b+’ προηγουμένως, με το Outlook να είναι σταθερό. Αναβάθμισε επίσης την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση (IDR) της Alpha Bank και της Alpha Services and Holdings σε ‘B+’ από ‘B’ και το Viability Ratings (VR) σε ‘b+’ από ‘b’ προηγουμένως, με το Outlook να είναι σταθερό.

Εθνική
Στην ανάλυση του ο οίκος σημειώνει ότι η αναβάθμιση αντανακλά τις διαρθρωτικές βελτιώσεις της ΕΤΕ στην κερδοφορία ως αποτέλεσμα της ελαχιστοποίησης των κινδύνων και αναδιάρθρωσης, που στηρίζεται επίσης από την αύξηση των επιτοκίων και την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα.

Ο δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CET1 fully loaded) της ΕΤΕ στο 15,2% στο τέλος του Σεπτεμβρίου (τέλος 2021: 14,9%) διαθέτει άφθονα αποθέματα έναντι των κανονιστικών απαιτήσεων, έχοντας ωφεληθεί από τα βελτιωμένα κέρδη, προσθέτει.

Eurobank
Η αναβάθμιση αντανακλά τις διαρθρωτικές βελτιώσεις στην κερδοφορία της Eurobank ως αποτέλεσμα της επιτυχούς ελαχιστοποίησης των κινδύνων και αναδιάρθρωσης, ενώ στηρίζεται επίσης από την αύξηση των επιτοκίων και την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναφέρει ο οίκος και προσθέτει:

Η Fitch επισημαίνει ότι ο δείκτης NPE της Eurobank βρισκόταν στο 6,3% στα τέλη του Σεπτεμβρίου 2022, που είναι καλύτερος από τον μέσο όρο στη χώρα, αλλά μέτριος για τα διεθνή πρότυπα. Η κάλυψη επισφαλών δανείων άνω του 70% είναι επαρκής και στο υψηλό άκρο μεταξύ των εγχώριων ομολόγων της, παρέχοντας ένα μαξιλάρι για την απορρόφηση ενδεχόμενης υποβάθμισης της ποιότητας των assets της.

O δείκτης κεφαλαίων CET1 (Tier 1) στο 14,2% στα τέλη Σεπτεμβρίου διατηρεί επαρκή αποθέματα ασφαλείας σε σχέση με τις κανονιστικές απαιτήσεις, ενώ οι επιβάρυνση από προβληματικά δάνεια έχει υποχωρήσει σημαντικά και πλέον είναι διαχειρίσιμη.

Alpha Bank
Όπως αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης, η αναβάθμιση αντανακλά την ισχυρότερη κεφαλαιοποίηση της Alpha Bank, ένα αποτέλεσμα της διαρθρωτικά βελτιωμένης κερδοφορίας, της αναμενόμενης συσσώρευσης κεφαλαίου και της μειωμένης κεφαλαιακής επιβάρυνσης από προβληματικά assets. Κάτι που έρχεται ως αποτέλεσμα της προόδου της Alpha στη μείωση των παλαιών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (NPE). Η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας το 2023, ακόμη και με φόντο την επικρατούσα αβεβαιότητα, ενισχύει περαιτέρω την αναβάθμιση επισημαίνει ο οίκος.

Μεταξύ άλλων σημειώνει ότι ο δείκτης NPE της Alpha υποχώρησε στο 9,3% στα τέλη του Σεπτέμβρη του 2022 και στο επίπεδο αυτό παραμένει πάνω από ελληνικούς και διεθνείς ομολόγους της με υψηλότερη αξιολόγηση. Η κάλυψη επισφαλών δανείων της Alpha στο 37% την ίδια περίοδο είναι επίσης χαμηλότερη από τους εγχώριους ομολόγους της.

Παράλληλα, ο δείκτης CET1 (Tier 1) της Alpha βελτιώθηκε στο 12,1% στα τέλη του Σεπτεμβρίου και η τράπεζα οδεύει προς το μεσοπρόθεσμο στόχο της για 15%. Σημειώνει πάντως ότι επιβαρύνεται ακόμα από την αναλογία προβληματικών δανείων, αλλά η Fitch περιμένει βελτίωση της κεφαλαιο

Facebook Comments