Ο Κ. Κυρανάκης, ο Χρ. Γιαννούλης και ο Οδ. Κωνσταντινόπουλος μιλούν για το περιστατικό του Γ. Βαρεμένου και της Α. Καραμανλή.
 

Facebook Comments