Στα 67,4 δισ. δολάρια διαμορφώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου των ΗΠΑ (τόσο για τα αγαθά όσο και για τις υπηρεσίες) τον Δεκέμβριο.

Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις των οικονομολόγων το έβλεπαν υψηλότερα, στα 68,5 δισ. δολ.

Τον Νοέμβριο, το εμπορικό έλλειμμα της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη είχε διαμορφωθεί χαμηλότερα, στα 61 δισ. δολ.

Για το σύνολο του 2022, το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ αυξήθηκε στα 948,1 δισ. δολ., ίσο με το 3,7% του ΑΕΠ της χώρας, από 845 δισ. δολ. το 2021 (3,6% του ΑΕΠ).

Facebook Comments