Οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών έχουν καταγράψει άνοδο 32% από τις αρχές του 2023, υπεραποδίδοντας του ευρωπαϊκού τραπεζικού δείκτη (+19%). Όπως τονίζει η Wood σε σημερινή της έκθεση, το χάσμα αποτίμησης έχει μειωθεί, ωστόσο οι ελληνικές τράπεζες, κατά την άποψή της, εξακολουθούν να μην είναι πλήρως τιμολογημένες από την αγορά σε ό,τι αφορά τις προοπτικές τους. Κατά μέσο όρο, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με εκτιμώμενο P/E της τάξης του 6x για το 2023 (discount περίπου 25% έναντι των ευρωπαϊκών) και με P/TBV στο 0,6x (discount περίπου 10%).

Δεδομένου του ισχυρού ελληνικού μακροοικονομικού story, του θετικού αντίκτυπου από τις αυξήσεις επιτοκίων, της υγιούς αύξησης των εταιρικών δανείων και των καλών τάσεων στην ποιότητα του ενεργητικού, η Wood αναμένει από τις ελληνικές τράπεζες να συνεχίσουν αυτή την υπεραπόδοση. Παραμένει συνεπώς αγοραστής όλων των τραπεζών, αλλά θέτει την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς ως τις κορυφαίες επιλογές της, λόγω των πιο μεγάλων discounts.

Έτσι η Wood δίνει νέα τιμή-στόχο για την Alpha Bank στο 1,80 ευρώ από 1,50 πριν, με περιθώριο ανόδου 42%, και για την Τράπεζα Πειραιώς η τιμή-στόχος είναι στα 3,40 ευρώ από 2,50 ευρώ πριν, με περιθώριο ανόδου 61%. Για την Εθνική Τράπεζα η τιμή-στόχος τίθεται στα 6,20 ευρώ από 5,20 ευρώ πριν, με περιθώριο ανόδου 28%, και για την Eurobank στο 1,80 ευρώ από 1,50 ευρώ πριν, με περιθώριο ανόδου 32%.

Εξηγώντας τα top picks της, η Wood επισημαίνει πως οι τιμές των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank υπεραπέδωσαν σημαντικά τόσο το 2022 όσο και από τις αρχές του 2023. Αυτό άξιζε στις δύο τράπεζες, ενόψει των υψηλότερων αποδόσεων ιδίων κεφαλαίων ROTE και των ισχυρότερων ισολογισμών (κεφάλαιο και κάλυψη).

Το τρέχον discount έναντι των τραπεζών της ΕΕ ως προς το P/E είναι κοντά στο 15-20%, ενώ διαπραγματεύονται με ελαφρύ premium σε όρους P/TBV (αλλά με υψηλότερο ROTE). Τα discounts ωστόσο είναι πολύ πιο βαθιά για την Τράπεζα Πειραιώς (περίπου 40-45%) και την Alpha Bank (περίπου 30%) τόσο σε όρους P/E όσο και σε όρους P/TBV.

“Πιστεύουμε ότι αυτό το discount είναι πολύ μεγάλο και αναμένουμε ότι το χάσμα θα κλείσει μακροπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα”, τονίζει η Wood.

Κούρταλη Ελευθερία

Facebook Comments