Η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να επαναλάβει τη θετική μακροοικονομική έκπληξη και το 2023, όπως εκτιμά η UBS, ενώ αναμένει συνέχιση της υπεραπόδοσης των ελληνικών ομολόγων, χάρη και στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Η ελβετική τράπεζα αναμένει πλέον αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ το 2022 περίπου στο 5% (έναντι της προηγούμενης εκτίμησης για 6,4%). Αυτό, ωστόσο, εξακολουθεί να είναι κατά 100 μονάδες βάσης πάνω από τη μέση εκτίμηση της αγοράς (consensus) στις αρχές του 2022. Αυτό που κάνει αυτή την υπεραπόδοση ανάπτυξης πραγματικά ξεχωριστή είναι ότι σημειώθηκε ενώ η αύξηση του ΑΕΠ της ευρωζώνης ήταν χαμηλότερη από την πρόβλεψη του consensus στις αρχές του 2022 κατά 150 μονάδες βάσης, δεδομένων των επιπτώσεων από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όπως τονίζει.

Κατά την άποψη της UBS, το 2023 είναι πιθανό να είναι άλλο ένα έτος όπου η εκτίμηση της αγοράς για την ανάπτυξη της Ελλάδας (0,6%) θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ απαισιόδοξη. Η ίδια μάλιστα αναβαθμίζει την εκτίμησή της για την αύξηση του ΑΕΠ για το 2023 σε 3%, από 2,5% νωρίτερα.

Τι κάνει τώρα την UBS πιο εποικοδομητική για την Ελλάδα το 2023

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι πίσω από τη συνεχιζόμενη αισιοδοξία για το 2023, όπως τονίζει.

Πρώτον, δεδομένων των χαμηλότερων τιμών ενέργειας και των επιδοτήσεων το 2023, αναμένει αντιστροφή του μεγάλου χάσματος που άνοιξε μεταξύ της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας και του ΑΕΠ το γ’ τρίμηνο του 2022, που θα ωφελήσει τις προοπτικές του ΑΕΠ για το 2023.

Δεύτερον, επηρεασμένη κυρίως από τις χαμηλότερες τιμές της ενέργειας (καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο), η UBS προβλέπει τώρα μέσο πληθωρισμό στο 3,3% το 2023, ή 150 μονάδες βάσης κάτω από το consensus. Αυτό, σε συνδυασμό με τις συζητήσεις για νέα αύξηση έως και 8-9,5% στον κατώτατο μισθό από την 1η Απριλίου, αναμένεται να οδηγήσει σε πιο σημαντικά κέρδη πραγματικών μισθών απ’ ό,τι στην προηγούμενη πρόβλεψή της.

Τρίτον, όχι μόνο ότι το πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμα του περασμένου έτους ήταν 0,5-0,7% του ΑΕΠ καλύτερο από τον στόχο του -1,7% του ΑΕΠ, αλλά οι χαμηλότερες ενεργειακές επιδοτήσεις και η καλύτερη έναρξη του 2023 συνεπάγονται μεγαλύτερη άνοδο σε σχέση με τον στόχο του πρωτογενούς δημοσιονομικού πλεονάσματος του 2023 του +0,7% του ΑΕΠ. Ο μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος επιτρέπει είτε ταχύτερη μείωση του χρέους είτε πρόσθετη οικονομική στήριξη, όπως τονίζει.

Τέταρτον, οι προβλέψεις της UBS για την ανάπτυξη της ευρωζώνης για το 2023 αυξήθηκαν κατά 60 μονάδες βάσης στο 0,8%, γεγονός που συνηγορεί υπέρ ενός καλύτερου εξωτερικού περιβάλλοντος για την Ελλάδα.

Θετικές προοπτικές για τα ελληνικά ομόλογα

Η UBS θεωρεί ότι η μείωση των ελληνικών spreads από την αρχή του έτους – παρά την επιθετική ΕΚΤ, την επικείμενη έναρξη QT και το ρεκόρ προσφοράς ομολόγων στην ευρωζώνη – οφείλεται κυρίως σε μακροοικονομικούς θεμελιώδεις παράγοντες. Αναμένει ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί σύμφωνα με τις μακροοικονομικές της απόψεις, ελλείψει έξαρσης πολιτικού κινδύνου λόγω των επικείμενων βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα.

Νωρίτερα φέτος, η Fitch αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε ΒΒ+ από ΒΒ, υποδεικνύοντας καλύτερες προοπτικές ελλείμματος και χρέους για την ελληνική οικονομία την περίοδο 2022-2024. Αν και η εκλογική αβεβαιότητα θα μπορούσε να ασκήσει ανοδική πίεση στα spread κατά την προεκλογική περίοδο, η UBS πιστεύει ότι μια επιστροφή τους στις 250 μ.β (ή και υψηλότερα) είναι πλέον ένα λιγότερο πιθανό σενάριο, καθώς η αγορά παραμένει σε μια νοοτροπία buy-on-dips και τα περιφερειακά spreads είναι πολύ ανθεκτικά.

Επιπλέον, η δυναμική της προσφοράς φέτος είναι ευνοϊκή για την Ελλάδα, ενώ το προφίλ ληκτότητας του χρέους της είναι περίπου τα 20 έτη και παραμένει ένα από τα υψηλότερα στην ευρωζώνη. Οι αξιολογήσεις των Fitch, DBRS και S&P βρίσκονται μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική, ενώ η Moody’s τρεις βαθμίδες κάτω. Μια αναβάθμιση σε investment grade φέτος θα είναι μια σημαντική ώθηση για τα ελληνικά ομόλογα και σημαντικός παράγοντας για περαιτέρω υπεραπόδοση, όπως τονίζει η UBS.

Τράπεζες

Τέλος, όπως τονίζει η UBS, οι ελληνικές τράπεζες οδεύουν προς το 2023 με διψήφιο ρυθμό εταιρικού δανεισμού, καλύτερη από την αναμενόμενη ποιότητα ενεργητικού και υγιή κεφαλαιακή θέση. Η συνεχιζόμενη αύξηση του εταιρικού δανεισμού (λόγω πληρωμών του RRF) υποστηρίζει την επιτάχυνση της αύξησης των καθαρών επιτοκιακών εσόδων (+10% ετησίως κατά μέσο όρο το γ’ τρίμηνο του 2022, με αύξηση άνω του 10% να εκτιμάται για το δ’ τρίμηνο) και αυξάνει τους θετικούς ανέμους από τα υψηλότερα επιτόκια της ΕΚΤ.

Λόγω των υψηλότερων επιτοκίων, της σταθερής καθαρής αύξησης των δανείων και ορισμένων υπολειπόμενων εξοικονομήσεων κόστους που θα πραγματοποιηθούν το 2023, οι ελληνικές τράπεζες ενδέχεται να φτάσουν σε υψηλά μονοψήφια έως χαμηλά διψήφια RoTEs (απόδοση ιδίων κεφαλαίων) ήδη από το 2023. Οι νέες προβλέψεις και η υγιής κεφαλαιοποίηση θα στηρίξουν τα σχέδια των ελληνικών τραπεζών για επαναφορά μερισμάτων το 2023, κατά την άποψη της UBS.

 

Κούρταλη Ελευθερία

Facebook Comments