Η LAMDA DEVELOPMENT S.A. («Εταιρεία»), στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2023.

Αποτελέσματα Έτους 2022 Δημοσίευση: Τετάρτη 26 Απριλίου 2023

Τηλεδιάσκεψη παρουσίασης αποτελεσμάτων: Πέμπτη 27 Απριλίου 2023

Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2023 Δημοσίευση: Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

Τηλεδιάσκεψη παρουσίασης αποτελεσμάτων: Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων (ΤΓΣ) Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023

Αποτελέσματα Εξαμήνου 2023 Δημοσίευση: Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

Τηλεδιάσκεψη παρουσίασης αποτελεσμάτων: Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2023 Δημοσίευση: Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023

Τηλεδιάσκεψη παρουσίασης αποτελεσμάτων: Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση του οικονομικού έτους 2022.

Facebook Comments