Ελαφρώς χαμηλότερη ήταν η ανάπτυξη των ΗΠΑ στο τέταρτο τρίμηνο όπως έδειξε η αναθεωρημένη μέτρηση του ΑΕΠ.

Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη αυξήθηκε με ρυθμό 2,7% έναντι του 2,9% που είχε εκτιμηθεί αρχικά.

Παράλληλα, οι καταναλωτικές δαπάνες, η κύρια κινητήρια δύναμη της αμερικανικής οικονομίας, αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 1,4% αντί της αρχικής μέτρησης στο 2,1%. Κάτι στο οποίο αποδίδεται κατά βάση και η υποβάθμιση της συνολικής ανάπτυξης του ΑΕΠ.

Facebook Comments