Στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και ένα χρόνο υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Τουρκία το Φεβρουάριο, αν και οι κρατικές δαπάνες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς και η χαλαρή νομισματική πολιτική πιθανώς να ενέχουν ολοένα περισσότερους κινδύνους για τις τιμές.

Σε κάθε περίπτωση ο δείκτης τιμών καταναλωτή επιβράδυνε τον Φεβρουάριο στο 55,2% ετησίως από το 57,7% του Ιανουαρίου, χαμηλότερα και από την εκτίμηση των οικονομολόγων για 55,7%.

Facebook Comments