Μία δουλειά απαιτητική, με μεγάλες ευθύνες αλλά και πολύ καλά αμειβόμενη. Η υπηρεσία στον ΟΣΕ μπορεί να φτάσει το μηνιάτικο του εργαζόμενου δημοσίου υπαλλήλου σε επίπεδα που άλλοι εργαζόμενοι δεν φαντάζονται.
 

Facebook Comments