Στο 5,04% διαμορφώνεται το ποσοστό της “The Capital Group Companies, Inc.” στα δικαιώματα ψήφου της Εθνικής Τράπεζας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Εθνική Τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με σχετική γνωστοποίηση που έλαβε από την εταιρεία “The Capital Group Companies, Inc.” στις 08.03.2023, η “The Capital Group Companies, Inc.” κατέχει έμμεσα από την 07.03.2023 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας.


 

Facebook Comments