Ο γεν. γραμμετέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενυπόθηκων Δανείων (EMF) μιλάει για τα μέτρα που θα λάβουν οι τράπεζες για να αποφύγουν κύμα «κόκκινων δανείων».
 

Facebook Comments