Ο οίκος Moody’s επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της Ελλάδας στη βαθμίδα “Ba3” – τρεις θέσεις κάτω από την επενδυτική βαθμίδα που διατηρεί από το 2020 – αλλά αναβάθμισε το outlook σε θετικό από σταθερό.

Σημειώνεται ότι ο οίκος είχε γράψει τέσσερις “απουσίες” σε προγραμματισμένες αξιολογήσεις της Ελλάδας το 2021 και το 2022 πριν την σημερινή έκθεσή του.

Οι κυριότεροι παράγοντες για την αναβάθμιση του outlook σε θετικό από σταθερό είναι οι προοπτικές μιας περιόδου υψηλότερης ονομαστικής αύξησης του ΑΕΠ σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, εν μέρει απόρροια της βελτίωσης της διακυβέρνησης και των αποτελεσματικών μεταρρυθμίσεων του παρελθόντος στον οικονομικό και τραπεζικό κλάδο, οι οποίοι αποδίδουν πιο ορατά καρπούς. Μαζί με τη συνεχή δέσμευση για υγιή δημοσιονομικά μεγέθη που θα υποστηρίζονται από την εφαρμογή δημοσιονομικών μέτρων, η υψηλότερη ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ θα συμβάλει σε σημαντική μείωση της επιβάρυνσης του χρέους της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια, σημειώνει ο οίκος.

Η Moody’s προσθέτει ακόμη ότι η επιβεβαίωση της αξιολόγησης στη βαθμίδα “Ba3” αντικατοπτρίζει την ισορροπία μεταξύ των βελτιώσεων που παρατηρούνται σε πολλούς τομείς του πιστωτικού προφίλ της Ελλάδας και των συνεχιζόμενων προκλήσεων. Ειδικότερα, περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στους τομείς της δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των αγορών εργασίας θα υποστήριζαν μια υψηλότερη βαθμολογία. Επιπλέον, η επιβάρυνση του δημόσιου χρέους παραμένει πολύ υψηλή και υποστηρίζεται από τους επίσημους πιστωτές, ενώ οι μελλοντικές βελτιώσεις και η πλήρης επιστροφή στη χρηματοδότηση με βάση την αγορά προϋποθέτουν τη διατήρηση μεγάλων πρωτογενών πλεονασμάτων για τα επόμενα χρόνια.

Ανάπτυξη 1,8% το 2023 και 2024
Τα επόμενα χρόνια, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας θα υποστηριχθεί από τις επενδύσεις, τόσο μέσω κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από ιδιωτικές επενδύσεις. Μαζί με τις επιπτώσεις των προηγούμενων μεταρρυθμίσεων -που αντανακλώνται, για παράδειγμα, στο βελτιωμένο επιχειρηματικό περιβάλλον- και τις συνεχείς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα και της Δικαιοσύνης, πιθανόν να αυξηθεί η δυνητική ανάπτυξη σε 2% με 3% την επόμενη 5ετία, στηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη δυνητική ανάπτυξη. Επιπλέον, και σε αντίθεση με την περίοδο 2010-2020, καθώς απορροφάται η πλεονάζουσα οικονομική ικανότητα, οι αποπληθωριστικές πιέσεις θα υποχωρήσουν και ο ήπιος πληθωρισμός θα στηρίξει την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ.

Ο οίκος σημειώνει πως η Ελλάδα ανέκαμψε γρήγορα από την πανδημία και αντιμετώπισε αποτελεσματικά την ενεργειακή κρίση, αναδεικνύοντας τη συνολική οικονομική της ανθεκτικότητα. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 5,9% το 2022, έπειτα από 8,4% το 2021. Η ισχυρή ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στον πολύ ισχυρό τουρισμό, στην εγχώρια κατανάλωση και στις επενδύσεις. Η καλύτερη απ’ ότι αναμενόταν κατάσταση στην Ευρώπη όσον αφορά την ενέργεια θα στηρίξει την ανάπτυξη στην Ελλάδα, την οποία η Moody’s εκτιμά πως θα κυμανθεί στο 1,8% το 2023 και το 2024, κυρίως λόγω της ισχυρής κατανάλωσης και της συνεχιζόμενης ισχυρής αύξησης των επενδύσεων.

Επιπλέον, ο αμερικανικός οίκος αναφέρει πως το πρόγραμμα NextGeneration EU θα υποστηρίξει τις επενδύσεις και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων σε τομείς όπως η ενεργειακή μετάβαση, η ψηφιοποίηση και οι τομείς ανάπτυξης που ενισχύουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης η Ελλάδα έχει πρόσβαση σε 30,5 δισ. ευρώ συνολικά (18% του ονομαστικού ΑΕΠ του 2021, το οποίο κατανέμεται: 12,7 δισ. ευρώ σε δανειοδότηση και 17,8 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις). Η Ελλάδα είναι μεταξύ των πρωτοπόρων στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με περισσότερα από 11 δισ. ευρώ να έχουν ήδη εκταμιευθεί. Μαζί με τις εισροές από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΕΕ οι δημόσιες επενδύσεις θα υπερδιπλασιαστούν στα 14 δισ. ευρώ ετησίως την περίοδο 2023-26 σε σύγκριση με τον μέσο όρο πριν από το 2020. Η Moody’s εκτιμά ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να δει θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξή της κατά περίπου 0,4 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως έως το 2030.

Σε συνδυασμό με έναν ήπιο αλλά θετικό πληθωρισμό, όταν υποχωρήσει το σοκ των ενεργειακών τιμών, η Moody’s προβλέπει την ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ σε επίπεδα 4-6% τα επόμενα χρόνια, έναντι επιπέδων κάτω του 2% κατά την προηγούμενη δεκαετία.

Facebook Comments