Στην αύξηση των επιτοκίων της κατά επιπλέον 25 μονάδες βάσης προχώρησε σήμερα η Federal Reserve.

Πιο συγκεκριμένα, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος του 4,75%-5,00%, με τις ενημερωμένες προβλέψεις της Επιτροπής να δείχνουν ότι 10 από τους 18 υπεύθυνους χάραξης πολιτικής εξακολουθούν να αναμένουν μια ακόμη αύξηση κατά 25 μονάδες βάση έως το τέλος του τρέχοντος έτους, ήτοι στο επίπεδο που σηματοδοτούσαν οι προβλέψεις του Δεκεμβρίου.

Facebook Comments