Στην εξαγορά όλων των δανείων και των καταθέσεων της Silicon Valley Bank προχώρησε η First Citizens Bank & Trust Co σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Αρχής Εγγύησης Καταθέσεων FDIC.

Η σημερινή συναλλαγή περιελάμβανε την αγορά περίπου 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων των περιουσιακών στοιχείων της Silicon Valley, με έκπτωση 16,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Περίπου 90 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρεόγραφα και άλλα περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν στη διαχείριση για διάθεση από την FDIC.

Παράλληλα η FDIC, από αυτή τη συναλλαγή απέκτησε το δικαίωμα ανατίμησης στη μετοχή της First Citizens έως και 500 εκατ. δολάρια.

Τα 17 υποκαταστήματα της Silicon Valley θα λειτουργήσουν πλέον ως First Citizens από σήμερα.
Facebook Comments