Νέα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης δίνει σήμερα ο οίκος αξιολόγησης Moody’s για τις ελληνικές τράπεζες, τονίζοντας πως οι θετικές προοπτικές του κλάδου οδηγούνται κυρίως από τις βελτιώσεις που αναμένονται στο μέτωπο της κερδοφορίας, τη στιγμή που το πιστωτικό ρίσκο φαίνεται διαχειρίσιμο ενώ η κεφαλαιοποίησή τους παραμένει σταθερή.

Η Moody’s προχωρά σε δεύτερη έκθεση για τις ελληνικές τράπεζες μέσα σε λιγότερο από 10 μέρες και εν μέσω της αναταραχής που προκάλεσαν διεθνώς οι εξελίξεις με τις περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ και την Credit Suisse στη συνέχεια, με την Deutsche Bank να δέχεται επίσης πρόσφατα τα “πυρά” των αγορών. Στις 21 Μαρτίου, και έπειτα από την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων χρήσης 2022, ο οίκος είχε επισημάνει πως οι ελληνικές τράπεζες έχουν ισχυρές άμυνες ρευστότητας και χρηματοδότησης από την αύξηση των καταθέσεων, ενώ τα επίπεδα κεφαλαίων παραμένουν άνετα πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις.

Στη νέα της έκθεση η Moody’s σημειώνει πως διατηρεί τις προοπτικές για το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού κλάδου “θετικές” ενόψει των ευνοϊκών οικονομικών συνθηκών που αναμένονται για το 2023-2024 (εκτιμά πως η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα κινηθεί στο 1,8% φέτος και στο 1,7% το 2024) και τη συνεχιζόμενη ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη, τα οποία και θα υποστηρίξουν τις επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών.

Τα επίπεδα κεφαλαίου θα παραμείνουν ανέπαφα και θα αυξηθούν οριακά καθώς οι τράπεζες δημιουργούν κεφάλαια εσωτερικά μέσω των παρακρατημένων κερδών. Όπως εξηγεί, το κεφάλαιο των τραπεζών θα υποστηριχθεί από την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου και παρά τη δυνατότητα για μέτριες πληρωμές μερισμάτων το 2024. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες είχαν σταθμισμένο μέσο όρο δείκτη CET1 (fully loaded) περίπου 13,5% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 15,8% το 2022, αν και τα κεφαλαιακά αποθέματά τους είναι από τα χαμηλότερα στην ΕΕ. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει ο οίκος το υψηλό επίπεδο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων θα συνεχίσει να υπονομεύει την ποιότητα του κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών, διότι αποτελούν πάνω από το ήμισυ του CET1 των τραπεζών.

“Λόγω των δομών του ισολογισμού των ελληνικών τραπεζών θεωρούμε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι σε γενικές γραμμές ανθεκτικό στις επιπτώσεις της νομισματικής σύσφιξης”, τονίζει χαρακτηριστικά.

Κούρταλη Ελευθερία

 

 

Facebook Comments