Το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας απέρριψε τις αγωγές που έχουν κατατεθεί σε βάρος της ΔΕΗ, για την ακύρωση της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ρεύματος.
 

Facebook Comments