Παρατείνεται κατά δύο εβδομάδες η περίοδος αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της Τράπεζας Πειραιώς προς τους μετόχους της MIG.

Ειδικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε σήμερα ότι η περίοδος αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (η “Δημόσια Πρόταση”) για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της MIG, η οποία ξεκίνησε την 24η Φεβρουαρίου 2023 και επρόκειτο να εκπνεύσει την 7η Απριλίου 2023, παρατείνεται κατά δύο εβδομάδες και μέχρι και την 21η Απριλίου 2023.

Η παράταση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη συνεδρίασή του της 30 Μαρτίου 2023.

Facebook Comments