Νέα μείωση στις τιμές λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας -η οποία πιθανότατα δεν θα συνοδευτεί από μείωση των κρατικών επιδοτήσεων αλλά και η ενεργοποίηση του νέου τρόπου υπολογισμού των τελών του ΔΕΔΔΗΕ στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας για τον μήνα Μάϊο.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι για τον μήνα Μάιο, οι πρώτες 500 κιλοβατώρες θα χρεώνονται προς 0,159 ευρώ έκαστη ενώ για μεγαλύτερες καταναλώσεις, η χρέωση θα ανεβαίνει στα 0,171 ευρώ. Οι αντίστοιχες χρεώσεις για τον Απρίλιο ήταν 0,165 ευρώ και 0,177 ευρώ αντίστοιχα. Όσον αφορά στο νυχτερινό τιμολόγιο, η χρέωση της κιλοβατώρας μειώνεται στα 0,118 ευρώ από 0,124 ευρώ που ήταν μέχρι τώρα.

Αν η κρατική επιδότηση παραμείνει στα 1,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα (που είναι και το πιθανότερο σενάριο) τότε η τελική τιμή θα διαμορφωθεί στα 0,144 ευρώ για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες (από 0,15 ευρώ τον Απρίλιο), στα 0,156 ευρώ για τις μεγαλύτερες καταναλώσεις και στα 0,103 ευρώ για το νυχτερινό τιμολόγιο.

Αυτή η μικρή μείωση θα αντισταθμίσει σε έναν βαθμό τις επιβαρύνσεις που θα επιφέρει η αλλαγή στον τρόπο χρέωση των τελών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που εισπράττει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Υπενθυμίζεται ότι από 1η Μαΐου, αυξάνεται η πάγια χρέωση στα τέλη του ΔΕΔΔΗΕ (και αυτό φέρνει μεγαλύτερες επιβαρύνσεις κυρίως στα τριφασικά ρολόγια) και μειώνεται η χρέωση που συνδέεται με την κατανάλωση.

Facebook Comments