Πολύ σημαντική η μείωση του επιτοκίου για τις ρυθμίσεις με τους δημόσιους φορείς σε σταθερό 3%.
 

Facebook Comments