Ο πληθωρισμός φτωχοποιεί τους πολίτες της Τουρκίας. Αύξηση 583% στα ενοίκια.
Facebook Comments