Οι ελληνικές τράπεζες έχουν καταγράψει πραγματικά εντυπωσιακές επιδόσεις από τις αρχές του έτους, υπεραποδίδοντας των ευρωπαϊκών τραπεζών κατά 49%, τονίζει η η Axia Research.

Αυτό το εξαιρετικό επίτευγμα καθοδηγείται από τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και την αυξανόμενη πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα ανακτήσει την επενδυτική της βαθμίδα εντός του 2023.

Η άποψη της Axia είναι ότι αυτή η επίδοση θα συνεχιστεί, καθώς οι προβλέψεις της υποδηλώνουν ότι η συναίνεση εξακολουθεί να υποτιμά το μομέντουμ των καθαρών επιτοκιακών εσόδων (NII) και του κόστους κινδύνου (CoR).

Έτσι, επιβεβαιώνει τις αξιολογήσεις buy και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, αναβαθμίζοντας τις τιμές-στόχους, με τιμή-στόχο για την Alpha Bank στα 2 ευρώ από 1,8 ευρώ πριν, για την Eurobank στα 2 ευρώ επίσης από 1,8 ευρώ πριν και για την Πειραιώς στα 3,4 ευρώ από 3,1 ευρώ πριν.

Όπως τονίζει η Axia, μετά την εξαιρετική απόδοση από τις αρχές του 2023, τα περιθώρια ανόδου που κυμαίνονται μεταξύ 19-39% εμφανίζονται λιγότερο έντονα, αν και αυτό αντικατοπτρίζει επίσης την προσεκτική εκτίμησή για το πλεόνασμα κεφαλαίου, το οποίο ενσωματώνεται μόνο εν μέρει στις εκτιμώμενες αποτιμήσεις.

Ωστόσο, υπάρχει σημαντική πιθανότητα για ακόμη καλύτερες αποδόσεις για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς υιοθετούν μια πιο διεκδικητική και εξωστρεφή προσέγγιση της πολιτικής κατανομής κεφαλαίων για να αυξήσουν τα κέρδη μέσω επενδύσεων. Άλλωστε, όπως επισημαίνει η Axia, οι μετοχές τους εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με discount 15-20% έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών σε βάση P/TE, για παρόμοιο RoTE της τάξης του 11,5% για το 2024.

Η ανάλυση της Axia για τα NII δείχνει ότι οι τράπεζες θα αυξήσουν το NII κατά 8%-10% σε μέσο όρο ετησίως, με την Alpha Bank να είναι η μόνη που θα κορυφώσει την επίδοσή της σε αυτό το μέτωπο μετά το 2023 λόγω της δομής του χαρτοφυλακίου επενδυτικών τίτλων της.

Όσον αφορά το κόστος κινδύνου, οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται εύκολα να υπεραποδώσουν των επιχειρηματικών τους σχεδίων και των εκτιμήσεων της αγοράς λόγω της οικονομικής ανάπτυξης και των υψηλότερων τιμών των ακινήτων. Μια άλλη βασική πτυχή που εισάγει η Axia στην ανάλυσή της είναι η σημασία της αξιοποίησης του πλεονάζοντος κεφαλαίου.

Οι ρυθμιστικές αρχές, όπως αναφέρει, εμφανίζονται πιο πρόθυμες να επιτρέψουν στις τράπεζες να πραγματοποιούν επενδύσεις που αυξάνουν την αξία αντί να διανέμουν κεφάλαια έως ότου μειωθούν τα επίπεδα των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων DTC.

Ως εκ τούτου, η Axia προβλέπει μερίσματα χαμηλότερα από το guidance που έχει δοθεί από τις διοικήσεις, αλλά τονίζει ότι οι διαθέσεις του ΤΧΣ θα μπορούσαν να επηρεάσουν πραγματικά τις συνολικές πληρωμές.

Δεν θεωρεί ωστόσο τις χαμηλότερες πληρωμές ως αρνητική εξέλιξη, αλλά μάλλον ως ευκαιρία για τις τράπεζες να υιοθετήσουν μια πιο εξωστρεφή και επιθετική προσέγγιση. Το πλεονάζον κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης σε χαρτοφυλάκια επανεξυπηρετούμενων δανείων, της συμμετοχής σε διασυνοριακές κοινοπραξίες, της πραγματοποίησης εξαγορών σε βασικές αγορές, της ίδρυσης κοινοπραξιών ή της επένδυσης σε επιχειρήσεις fintech.

Κούρταλη Ελευθερία

Facebook Comments