Πρόβληματα δημιουργούνται όταν τα funds δεν μπορούν να βρουν την ταυτότητα πληρωμής οφειλών. Εξωδικαστικός μηχανισμός πού μπλοκάρει η ρύθμιση

 


Facebook Comments