Μένουν λιγότερο από δύο εβδομάδες για τις επόμενες εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023. Στις εκλογές όμως αυτές, σε αντίθεση με τις προηγούμενες, δε χρειαζόμαστε στυλό για να ψηφίσουμε, καθώς δεν βάζουμε «σταυρό» στους υποψήφιους βουλευτές της επιλογής μας. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό;

Αυτό συμβαίνει καθόσον σύμφωνα με την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 11 του Προεδρικού Διατάγματος 26/2012 για την εκλογή βουλευτών, με βάση το οποίο σε περίπτωση που οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται μέσα σε δεκαοκτώ (18) μήνες από τις προηγούμενες, δεν εφαρμόζονται για τις εκλογές αυτές οι περί εκλογής βουλευτών με σταυρό προτιμήσεως διατάξεις του παρόντος, αλλά οι περί σειράς καταλήψεως εδρών διατάξεις (λίστα).

Οι λίστες αυτές καταρτίζονται ανά εκλογική περιφέρεια από τα κόμματα, χωρίς να υπάρξει υποχρέωση από το Νόμο να ληφθεί υπόψη η σύνθεσή τους από υποψηφίους που συμμετείχαν στις προηγούμενες εκλογές, ούτε σειρά εκλογής τους κατά τις προηγούμενες εκλογές.

Με τον τρόπο αυτό, οι υποψήφιοι βουλευτές δεν απαιτείται να υποβληθούν εκ νέου σε ατομική προεκλογική διαδικασία, όταν η δεύτερη εκλογική διαδικασία διεξάγεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή χρονικό διάστημα μικρότερο των δεκαοκτώ (18) μηνών.

Έτσι, στις εκλογές τις 25ης Ιουνίου 2023, με δεδομένο το ότι απέχουν μόλις ένα μήνα και 4 ημέρες από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί με λίστα που θα έχουν καταρτίσει τα κόμματα, χωρίς ο εκλογέας να θέτει σταυρό στον υποψήφιο της επιλογής του. Επομένως, δεν θα υπάρχουν στυλό στο παραβάν.

Σημειωτέον ότι δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν και είναι άκυρα τα ψηφοδέλτια της προηγούμενης εκλογικής διαδικασίας, αφού για τη νέα εκλογική διαδικασία (και όχι «επαναληπτική», όπως εσφαλμένα χαρακτηρίζεται συχνά στο δημόσιο διάλογο, αφού είναι εξαρχής και εκ του μηδενός τυπικά νέα διαδικασία) θα εκδοθούν νέα ψηφοδέλτια από τα κόμματα που συμμετέχουν στις εκλογές.

Facebook Comments