Πλεόνασμα 73,0 δισ. ευρώ (+1,7% του ΑΕΠ) κατέγραψε το β’ τρίμηνο του 2023 το εποχικά διορθωμένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat.

Το α’ τρίμηνο η Ε.Ε. είχε καταγράψει πλεόνασμα 60,6 δισ. ευρώ (+1,5% του ΑΕΠ), ενώ το β’ τρίμηνο του 2022 έλλειμμα 32,6 δισ. ευρώ (-0,8% του ΑΕΠ), σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας.

Το β’ τρίμηνο σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο το πλεόνασμα του λογαριασμού αγαθών αυξήθηκε (στα +52,7 δισ. έναντι +41,4 δισ. ευρώ), ενώ το πλεόνασμα του λογαριασμού υπηρεσιών μειώθηκε (στα + €33,7 δισ. έναντι + €39,9 δισ.).

Facebook Comments