Την υπηρεσία COSMOTΕ SD WAN Business,μια νέα, ολοκληρωμένη λύση συνδεσιμότητας που ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συμβάλλει στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, φέρνει η COSMOTE.

Συμπληρώνοντας τις παραδοσιακές υπηρεσίες και δίκτυα με μια ενιαία πλατφόρμα στο cloud, η υπηρεσία COSMOTΕ SD WAN Business προσφέρει υψηλό επίπεδο ασφάλειας, έλεγχο των εταιρικών εφαρμογών και σύνδεση πολλών εταιρικών σημείων.

Μέσω της τεχνολογίαςSD-WAN (Software–DefinedWideAreaNetwork), η υπηρεσία επιτρέπει την εύκολη διαχείριση της κίνησης των δεδομένων, των εφαρμογών και συσκευών, ενώ δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται εύκολα και εξ αποστάσεως το δίκτυο τους, καθώς και να το διαμορφώνουν ή και να το επεκτείνουν με ασφάλεια, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα. Η διαχείριση και ο έλεγχος του δικτύου γίνεται κεντρικά μέσω clouddashboard, που παραμετροποιείται εύκολα, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Οι χρήστες έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε εσωτερικές και εταιρικές εφαρμογές μέσω cloud και Internet, με απόλυτη ασφάλεια, χάρη στην κρυπτογράφηση της κίνησης μεταξύ σημείων παρουσίας.

Επιπλέον, με την αξιοποίηση συνδυασμών τεχνολογιών διασύνδεσης σταθερής και κινητής τηλεφωνίας(ΜPLS, Broadband Internet και LTE), στη νέα αυτή υπηρεσία, η κατανομή των resources των δικτύων δρομολογείται αυτόματα με τον καλύτερο, κατά περίπτωση, τρόπο, χωρίς καθυστερήσεις, επιτυγχάνοντας την βέλτιστη απόδοση και εξοικονόμηση κόστους.

O Διευθυντής Β2Β Marketing, CRM &ChannelManagement Ομίλου ΟΤΕ κ. Θάνος Φαλάγγας δήλωσε σχετικά: «Για την COSMOTE ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων αποτελεί προτεραιότητα, καθώς συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Η νέα υπηρεσία COSMOTΕ SD WAN Businessαπαντά αποτελεσματικά στιςσύγχρονες ανάγκες συνδεσιμότητας κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης, με ευκολία, αξιοπιστία και ασφάλεια.Θα συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις που βοηθούν τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητά τους και να προσφέρουν καλύτερη εμπειρία στους πελάτες τους».

Η υπηρεσία διατίθεται με τον απαραίτητο software και hardwareεξοπλισμό της Cisco(CiscoMerakiPlatformDashboard, MerakiAppliances),σε τρία προγράμματα κατάλληλα σχεδιασμένα να εξυπηρετήσουν την κίνηση σε κάθε σημείο παρουσίας της επιχείρησης και μπορεί να αξιοποιηθεί ανεξαρτήτως παρόχου.

Facebook Comments