Λογαρισμός στο X (πρώην Twitter) έχει συγκεντρώσει βίντεο και μας δείχνει πώς ήταν ευρωπαϊκές πόλεις πριν από 100 και πλέον χρόνια.

Facebook Comments