Η αύξηση της διαφοράς επιτοκίου χορηγήσεων – καταθέσεων παράγοντας της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα το εννεάμηνο του 2023 η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών αυξήθηκε, λόγω της σημαντικής αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους, λόγω της αύξησης του ύψους των επιτοκίων από την … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η αύξηση της διαφοράς επιτοκίου χορηγήσεων – καταθέσεων παράγοντας της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών.