Αναθεωρούνται πρωτόκολλα, αξιολόγηση και πειθαρχική μεταχείριση των αστυνομικών, μετά τη δολοφονία της Κυριακής.
Facebook Comments