Σύνδεση με την Άνδρο, την Αθανασία Γιαννάκη και τον Αχιλλέα Γρηγορακάκη από τον παντοπωλείο τους για τα περίφημα κουλουράκια πορτοκαλιού.
Facebook Comments