Θετική έκπληξη ήρθε στο “κλείσιμο” του 2023 από την ΕΛΣΤΑΤ, με το πρωτογενές πλεόνασμα να φτάνει το 1,9% του ΑΕΠ, το δημοσιονομικό έλλειμμα να είναι 0,5% μικρότερο από την επίσημη πρόβλεψη και το χρέος να καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση ως ποσοστό του ΑΕΠ εντός της ΕΕ.

Ειδικότερα το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε πέρσι το 1,9 % του ΑΕΠ ή 4,1 δις ευρώ ξεπερνώντας κατά 0,8% του ΑΕΠ (κατά 1,51 δισ. ευρώ) την επίσημη πρόβλεψη του προϋπολογισμού για πλεόνασμα 1,1% του ΑΕΠ, ενώ σημαντικά χαμηλότερο ήταν και το δημοσιονομικό έλλειμμα το οποίο δεν ξεπέρασε το 1,6% του ΑΕΠ, έναντι του στόχου για έλλειμμα 2,1% του ΑΕΠ.

Με τα δημοσιονομικά στοιχεία που δημοσιοποίησε πριν λίγη ώρα η ΕΛΣΤΑΤ για την τριετία 2021 -2023, εκτός από τη σημαντική υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων για τον προηγούμενο χρόνο γίνεται πιο εύκολη και η επίτευξη του φετινού στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,1% του ΑΕΠ. Επίσης, το σημαντικά χαμηλότερο δημοσιονομικό έλλειμμα διευκολύνει την επίτευξη για φέτος ελλείμματος κάτω από 1,5% του ΑΕΠ, που είναι και ο στόχος για χώρες με υψηλό χρέος για χώρες όπως η Ελλάδα.

Τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης έφτασαν τα 107.835 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στο 48,95% του ΑΕΠ και οι δαπάνες τα 111 343 που αντιστοιχούν στο 50,34% του ΑΕΠ Τούτο αποτελεί δείγμα ότι η υπέρβαση του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα προέκυψε από την καλή πορεία των εσόδων.

Η δεύτερη μεγαλύτερη μείωση χρέους εντός της ΕΕ

Παράλληλα, με βάση τα δημοσιονομικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat η Ελλάδα πέτυχε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ (10,8%) εντός της ΕΕ μετά την Πορτογαλία (13,3%).

Ειδικότερα το χρέος ήταν ως ποσοστό του ΑΕΠ έφτασε στο 161,9% έναντι της επίσημης πρόβλεψης του προϋπολογισμού για χρέος 160,3% του ΑΕΠ, κυρίως λόγω του χαμηλότερου μέσου ετήσιου πληθωρισμού που περιόρισε την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ, αλλά και της μείωσης του πραγματικού ΑΕΠ από το 2,4% στο 2%.

Το χρέος διαμορφώθηκε στο 172,7% το 2022 και στο 195% το 2021, οριακά χαμηλότερο από παλαιότερες προβλέψεις της ΕΛΣΤΑΤ. Ωστόσο, ως απόλυτο μέγεθος το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε μετά από πολλές 10ετίες κατά 100 εκατ. ευρώ φτάνοντας τα 356,695 δισ. το 2023 από τα 356,796 δισ. ευρώ το τέλος του 2022.

Facebook Comments