Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων, διάρκειας 13 εβδομάδων, ποσού 625 εκατ. ευρώ, λήξεως 2 Αυγούστου 2024, θα διενεργηθεί την Τρίτη 30 Απριλίου 2024, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΔΔΗΧ.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 8 Μαΐου 2024 (Τ+2).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Facebook Comments