Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) υπέγραψε συμβάσεις εγγύησης με τις τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες, με σκοπό την κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων ύψους άνω των 4,5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την πράσινη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας καθώς και την ψηφιακή μετάβαση της χώρας.Η συνιστώσα κράτους μέλους του InvestEU για την Ελλάδα στηρίζει σειρά εγγυήσεων χαρτοφυλακίου με ανώτατο όριο, με την αξιοποίηση πόρων του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της χώρας.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΠΕΔΙΑ

  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας («RRF GR SME Competitiveness»)
  • Ανάπτυξη καινοτομίας & ψηφιοποίησης («RRF GR Innovation & Digitalization»)
  • Ενίσχυση της βιωσιμότητας («RRF GR Sustainability»).

Για το εν λόγω Πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην Αθήνα, παρουσία των κ.κ., του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστη Καβαλάκη, του εκπροσώπου του EIF Senior Regional Representative για την Ελλάδα και την Κύπρο, Γιώργου Πάσσαρη και του DG ECFIN Resident Adviser in Athens European Commission, Chris Allen. Η Eurobank εκπροσωπήθηκε από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ιάκωβο Γιαννακλή.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οι χρηματοδοτήσεις που διατίθενται από την Eurobank στο πλαίσιο των νέων (υπό)προγραμμάτων, απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για την κάλυψη των αναγκών τους σε Κεφάλαιο Κίνησης ή/και για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους συμπεριλαμβανομένης της έρευνας & καινοτομίας, της βιωσιμότητας, της ψηφιοποίησης και ψηφιακής αναβάθμισης των εργασιών τους. Με την εγγύηση που παρέχεται από το ΕΤαΕ, για μέρος της χρηματοδότησης, οι επιλέξιμες επιχειρήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα με μειωμένες απαιτήσεις εμπραγμάτων εξασφαλίσεων και ανταγωνιστικό επιτόκιο, ανάλογα με τους όρους του κάθε (υπό)προγράμματος. Το ποσό χρηματοδότησης ανά επιχείρηση συναρτάται με το συναλλακτικό της κύκλωμα, το προς υλοποίηση επενδυτικό σχέδιο και το επιχειρηματικό της πλάνο. Οι χρηματοδοτήσεις παρέχονται με μακροπρόθεσμο ορίζοντα αποπληρωμής, δυνατότητα για σταδιακές εκταμιεύσεις καθώς και περίοδο χάριτος πληρωμής κεφαλαίου.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Retail & Digital Banking, κ. Ιάκωβος Γιαννακλής, ανέφερε σχετικά: «Η Eurobank στηρίζει με συνέπεια την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό όλων των επιχειρήσεων ως ένας σταθερός σύμμαχος για τη μετάβασή τους σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, ικανό να διαχειριστεί τις μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις. Η συμμετοχή μας και στο νέο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, του οποίου οι εγγυήσεις καλύπτονται από πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να είμαστε στο πλευρό της εγχώριας μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, που αποτελεί, διαχρονικά, πυλώνα για την εθνική οικονομία και την απασχόληση στη χώρα, προκειμένου εκείνη να αξιοποιήσει πλήρως και εγκαίρως τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη με ευνοϊκούς όρους. Η νέα αυτή συνεργασία αποδεικνύει στην πράξη τη δέσμευση της Τράπεζας στην επίτευξη αυτής της συλλογικής επιδίωξης για τη χώρα μας.».

Facebook Comments