Στα 383 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Eurobank το α’ τρίμηνο του 2024, όπως ανακοίνωσε η συστημική τράπεζα. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώνονται στα 287 εκατ. ευρώ ή 0,08 ευρώ ανά μετοχή.

Ο δείκτης NPEs διαμορφώθηκε στο 3%, με τον δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 72,5% και τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας στο 179%.

Η Eurobank κατέγραψε οργανική αύξηση ενήμερων χορηγήσεων κατά €0,4δισ., ενώ ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκε στο 20,2%.

Ο Δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 17,2%, ενώ ο Δείκτης προβλέψεων προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στο 92,6%.

Φωκίων Καραβίας: «Εξαιρετική αρχή για το έτος»
«Οι επιδόσεις του πρώτου τριμήνου αποτελούν μια εξαιρετική αρχή για το έτος και ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι το πλάνο για το 2024 θα επιτευχθεί, με απόδοση ενσώματης λογιστικής αξίας 15%. Πέραν των ισχυρών λειτουργικών επιδόσεων, όλες οι στρατηγικές μας πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο, εξελίσσονται σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας.

Σε ό,τι αφορά τη διανομή μερίσματος, η αίτηση στον εποπτικό μηχανισμό SSM έχει ήδη υποβληθεί με προτεινόμενο ποσοστό διανομής 30%, που αντιστοιχεί σε μέρισμα άνω των 9 σεντς ανά μετοχή. Η έγκριση αναμένεται τον Ιούνιο και η καταβολή μερίσματος θα γίνει αμέσως μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης στα τέλη Ιουλίου.

Οι τριμηνιαίες επιδόσεις της Eurobank παρέμειναν ισχυρές. Με απόδοση 20%, η ενσώματη λογιστική αξία αυξήθηκε στα 2,14 ευρώ ανά μετοχή. Οι διεθνείς δραστηριότητες είχαν σημαντική συμβολή, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε 145 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση άνω του 80% σε ετήσια βάση. Αξιοσημείωτη ήταν η πιστωτική επέκταση, με τα υπόλοιπα των ενήμερων δανείων να αυξάνονται κατά 0,4 δισ. ευρώ, επίδοση που επιβεβαιώνει ότι η πιστωτική επέκταση το 2024 θα είναι ισχυρότερη από πέρυσι, ειδικά στην Ελλάδα.

Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει θετικότερο σε σχέση με την ευρωζώνη και στις τρεις βασικές αγορές μας. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η πιστοληπτική προοπτική αναβαθμίστηκε πρόσφατα από τον οίκο αξιολόγησης S&P. Σε αυτό το περιβάλλον, η Eurobank βρίσκεται στη πλεονεκτική θέση ως προς την ανάπτυξη εργασιών, την επίτευξη ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων, την ανταμοιβή των μετόχων και τη συνεισφορά στην κοινωνία». 

Facebook Comments