Η Barclays βλέπει ένα καλύτερο προφίλ ανταμοιβής-κινδύνου για την Ευρώπη την οποία και έχει αναβαθμίσει πλέον σε overweight λόγω των εξής πέντε παραγόντων: 1) της ανάκαμψης της ανάπτυξης με την εξασθένιση του κύκλου αποθεμάτων και την αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των καταναλωτών, 2) των ενδείξεων “ζωής” στη δραστηριότητα της Κίνας (στην οποία η Ευρώπη έχει μεγάλη έκθεση), 3) της δυνατότητας για περισσότερες μειώσεις των επιτοκίων από την ΕΚΤ έναντι της Fed, 4) των φθηνότερων αποτιμήσεων και 5) της πιο διαφοροποιημένης σύνθεσης κλάδων.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έχουν ωστόσο ένα νέο ισχυρό όπλο που θα λειτουργήσει ως καταλύτης υπεραπόδοσης. Και αυτό δεν είναι άλλο από την “ανεβασμένη” διάθεση για buybacks (επαναγορές μετοχών).

Οι σχετικές ανακοινώσεις αυξάνονται έντονα στην Ευρώπη και κυρίως από τράπεζες, ενεργειακές και κυκλικές εταιρείες, και αυτό αναμένεται να στηρίξει την περαιτέρω άνοδο των μέτοχών. “Είναι πιθανόν ένα σημάδι της αυξανόμενης εμπιστοσύνης των εταιρειών στις προοπτικές κερδοφορίας τους και στα θεμελιώδη στοιχεία του ισολογισμού. Η κίνηση των τιμών των μετοχών τους υποδηλώνει ότι οι επενδυτές ανταμείβουν τα buybacks περισσότερο από τα μερίσματα”, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η Barclays.

Οι στρατηγικές επαναγοράς έχουν υπεραποδώσει μακροπρόθεσμα και συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στις συνολικές αποδόσεις της αγοράς στις ΗΠΑ από την εποχή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, όπως σημειώνει η βρετανική τράπεζα. Στην Ευρώπη, τα μερίσματα παραμένουν το μεγαλύτερο μερίδιο μετρητών για τους μετόχους, αλλά τα buybacks κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος και πλησιάζουν. Εκτιμά ότι ο αντίκτυπος των buybacks στην ανάπτυξη των κερδών ανά μετοχή (EPS) της ΕΕ έχει ήδη αυξηθεί στο 2% έναντι 1,5% πριν από την Covid-19. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα προσθέσουν +2,4 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση των EPS το 2024 με τις Τράπεζες, την Ενέργεια και τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες να επωφελούνται περισσότερο.

Ένα σημαντικός λόγος που οι επαναγορές “λειτουργούν” είναι ότι αποτελούν σημαντικό μήνυμα ότι η εταιρεία θεωρεί πως η αποτίμησή της είναι πολύ χαμηλή.

Η πλειοψηφία των εταιρειών που ανακοίνωσαν πρόσφατα buybacks στην Ευρώπη διαπραγματεύονται με discount σε σχέση με την αγορά. Ωστόσο, πρόσφατα άρχισαν να παρουσιάζουν ένα re-rating, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά αρχίζει να αποδέχεται το “σήμα” ότι οι οι αποτιμήσεις των συγκεκριμένων μετοχών έχουν υποχωρήσει πλέον αρκετά. Αυτό το re-rating μπορεί να είναι ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της υψηλότερης συνολικής δυνατότητας απόδοσης των μετοχών επαναγοράς.

Η Barclays πιστεύει ότι οι αυξανόμενες αναφορές επαναγοράς μετοχών από ευρωπαϊκές εταιρείες (κυρίως κυκλικές) πιθανότατα αντικατοπτρίζουν την αυξημένη εμπιστοσύνη τους στις οικονομικές προοπτικές. Ο όγκος των επαναγορών μετοχών ακολουθεί πιστά τη δυναμική των κερδών και οι επενδυτές έχουν ανταμείψει τις μετοχές στις οποίες γίνεται επαναγορά περισσότερο από τις μετοχές με υψηλές μερισματικές αποδόσεις φέτος. Εκτός από τις βελτιωμένες προοπτικές κερδών για τις εταιρείες της ΕΕ, οι αυξημένες προθέσεις επιστροφής κεφαλαίου πιθανότατα αντικατοπτρίζουν ισχυρά εταιρικά θεμελιώδη μεγέθη.

Επιπλέον, τα buybacks μπορεί να μετατραπούν σε μακροπρόθεσμο θετικό άνεμο για τις ευρωπαϊκές μετοχές. Ο δείκτης MSCI Europe Buyback Yield, που μετρά την απόδοση των 100 μετοχών με τις υψηλότερες αποδόσεις επαναγοράς, έχει ξεπεράσει την αγορά κατά +37% από το 2015 σε όρους συνολικής απόδοσης, με ανάκαμψη στην απόδοση από το 2020.

Κούρταλη Ελευθερία

Facebook Comments