“Αγοραστής” των ελληνικών συστημικών τραπεζών παραμένει η Eurobank Equities βλέποντας περαιτέρω περιθώρια ανόδου στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς, όπως τονίζει, συνεχίζουν να αποτελούν μία συναρπαστική επενδυτική ευκαιρία.

Μετά από την υποαπόδοση που σημείωσαν οι μετοχές των ελληνικών συστημικών τραπεζών τον Μάρτιο (>15%), η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση του discount σε όρους λογιστικής αξίας P/TBV έναντι των τραπεζών της περιφέρειας σε άνω 20% λόγω ανησυχιών σχετικά με την ευαισθησία τους στον κύκλο μείωσης των επιτοκίων και την αβεβαιότητα σχετικά με το μέγεθος των μερισμάτων που θα διανείμουν, πλέον έχουν ανακάμψει σε σημαντικό βαθμό ακολουθώντας την ανοδική κίνηση των μετοχών των ευρωπαϊκών τραπεζών, ωστόσο παραμένουν σε σημαντικό discount άνω του 20%.

Με P/E στο 6,2x για το 2024 και P/TBV στο 0,77x, υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω ανοδική πορεία κατά την άποψη της Eurobank Equities, ειδικά καθώς οι τρέχουσες τιμές δεν αντικατοπτρίζουν την ανθεκτικότητα των εσόδων, τη σημαντική δυνατότητα στο μέτωπο του κεφαλαίου (με πλεονάζον κεφάλαιο >4 δισ. ευρώ) και τη βελτιωμένη ποιότητα του ενεργητικού.

Έχοντας αυτά υπόψη, η χρηματιστηριακή πιστεύει ότι ο συνδυασμός ακόμα συντηρητικών εκτιμήσεων (RoTE για το 2025 στο 12%), ελκυστικών αποτιμήσεων και επερχόμενων καταλυτών (αποκατάσταση μερισμάτων, περαιτέρω αναβαθμίσεις κερδών) συνιστούν μια συναρπαστική ευκαιρία.

Ως εκ τούτου, επαναλαμβάνει τη σύσταση “buy” διατηρώντας τις τιμές-στόχους για όλες τις ελληνικές τράπεζες, με την Πειραιώς να παραμένει η κορυφαία επιλογή της. Σημειώνεται πως η τιμή-στόχος για την Alpha Bank είναι στα 2,41 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 10,37 ευρώ και για την Τράπεζα Πειραιώς στα 5,4 ευρώ.

Κούρταλη Ελευθερία

Facebook Comments